Wednesday, July 21, 2010

ZDRAVLJE ZAVISI OD NAČINA ŽIVOTA

Zdravlje u velikoj meri zavisi od
načina života

Mnogi pogrešno smatraju da su nasleđene
crte (genetički faktori) prvenstveni faktori koji
određuju kvalitet života i koliko dugo će živeti.
Za najveći broj nas, naše zdravlje prvenstveno
zavisi od dva faktora: (1) od onoga što unosimo
u naša tela, i (2) od onoga što činimo sa našim
telima. Jednostavan izraz koja uokviruje oba
ova koncepta je “način života”. Dobre vesti su
da iako ne možemo da promenimo našu
genetiku, možemo da promenimo naš način života.
Te promene načina života mogu da spreče
ili da odlože razvoj bolesti za koju smo genetički
predodređeni. U vezi sa najčešćim bolestima,
dr Lemont Murdok (Lamont Mur dock) sa
Medicinskog fakulteta Univerziteta Loma Linda
je to izrekao jasno: “Loša genetika puni pištolj,
način života povlači okidač.”
Često sam se pitao zašto se ljudi bolje brinu
o svojim kolima nego o telima. Čekam da sretnem
osobu koja će reći: “Bog je isplanirao kada
moja kola treba da ‘umru’, i ne moram da se
brinem oko njih. Ne moram da proveravam ili
menjam ulje, ili da vršim bilo kakvo rutinsko
održavanje. I ne moram da brinem o tipu goriva
koje koristim”. Uviđamo neophodnost
pravilne brige kako bismo dobili najduži život i
najbolji učinak od naših automobila. Kada ćemo
shvatiti da pravilna briga i našim telima daje
najduži život i najbolje sposobnosti?
Koji su osnovni uzroci smrti? Kada neko
umre od srčanog udara, šloga, ili drugog
smrtonosnog stanja, šta je stvarno prouzrokovalo
smrtonosnu bolest u to vreme u životu
osobe? Istraživači Mek Ginis (McGinnis) i Foudž
(Foege) su nedavno analizirali osnovne uzroke
bolesti od kojih umiru Amerikanci i objavili svoje
nalaze u časopisu Journal of the American
Medical Association. Devet vodećih uzroka smrti
su u velikoj meri bili povezani sa izborima načina
života: sa onim što unosimo u naša tela i
onim što činimo sa telima. Ovi uzroci su navedeni
za 1990. godinu u tabeli 1.1
1. poglavlje
Principi za optimalno zdravlje
Tabela 1. Osnovni faktori koji su
prouzrokovali smrt u SAD (1990)
*Loša ishrana, neodgovarajuće vežbanje 582.000
*Duvan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468.000
*Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107.000
Infektivne bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000
Otrovni činioci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000
*Vatreno oružje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000
*Seksualno ponašanje . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
Motorna vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
*Zabranjeni narkotici . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
*Označava faktore načina života
Svi faktori označeni zvezdicama su pod
direktnim uticajem načina života. Ukupan broj
smrtnih slučajeva usled ovih faktora je oko 1,25
miliona, što predstavlja preko polovine ukupnog
broja smrtnih slučajeva u Americi svake godine.
Vidimo da je osnovni uzrok smrti u velikoj meri
nezdrav način života. Koliko god da je iznenađujuće
veliki ovaj zbir, možda u velikoj meri
potcenjuje ukupan broj smrtnih slučajeva
prouzrokovanih stilom života. Mnogi smrtni
slučajevi usled infektivnih bolesti su prouzrokovani
imunim sistemom koji je oslabljen lošim
stilom života. Takođe, istraživači su naveli samo
smrtne slučajeve koji se mogu pripisati poznatim
faktorima načina života. Dok nastavljamo
da saznajemo više o načinu života i zdravlju,
verovatno ćemo otkriti kako drugačiji izbori
načina života mogu da spreče još više smrtnih
slučajeva. U svakom slučaju, cifre pokazuju da
bi broj smrtnih slučajeva u našoj zemlji bio
drastično smanjen ako bi Amerikanci bili voljni
da zamene sve svoje štetne faktore načina života
korisnim.
Bilo bi koristi i pored smanjenja smrtnih
slučajeva. Kvalitet života bi se poboljšao, pošto
bi bolesti napadale sa manjom učestalošću u
bilo kom datom starosnom dobu. Možete da
pomognete u promeni tih statistika pridružujući
se rastućem broju Amerikanaca koji se fokusi -
raju na zdrave izbore načina života kako bi os -
tvarili najviši kvalitet života i optimalnu dužinu
života.
Prevencija je ključ!

Izvor: Proof Positive by Neil Nedley M.D.
Centar za prirodnjačke studije, www.zakonizdravlja.com

1 comment:

  1. Ta knjiga "Zakoni zdravlja i izlečenja" od dr. Nidlija je fantastična, a prevedena je na naš jezik, svima ju zdušno preporučujem. Mislim da je najkvalitetnija knjiga na tu temu koja je izdata na našim prostorima.

    ReplyDelete